Privacy Policy

Latinflair en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

ALGEMEEN
Latinflair is een dansschoenenwinkel met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 60861533. Latinflair kent twee eigenaren. Zij zijn verantwoordelijk voor het verkoop van dansschoenen en (dans)kleding van Latinflair. Bij Latinfair worden geen gegevens bijgehouden van klanten. Via het email-adres krijgt Latinflair vaak vragen en bijzonderheden van klanten over het product. Verder worden de gegevens van deze klanten niet opgeslagen. Communicatie met de leveranciers geschiedt met name via email verkeer. De gegevens van de leveranciers worden wel in de computer opgeslagen.
Leverancierregister
Hier worden de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) bijgehouden aangevuld met telefoonnummers en e-mailadressen van alle leveranciers. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om in contact te komen met de leveranciers. Deze gegevens worden in de computer opgeslagen. Deze computers staan op de zaak aan de Oude Binnenweg 52 te Rotterdam alsmede thuis waar de eigenaars alleen toegang voor hebben. De eigenaars houden de bovengenoemde gegevens actueel; hij/zij is in principe het enige die toegang heeft tot deze gegevens.

Website en sociale media
Latinflair heeft een website (www.latinflair.nl) en een Facebook-pagina. Hierop staan relevante gegevens van alle schoenen en kleding van Latinflair. Op de website staan geen gegevens doch foto’s van klanten. Op de Facebook-pagina staan incidenteel foto’s van klanten waar Latinflair zelf heeft gemaakt. De pagina waar de foto’s op facebook staan is voor iedereen toegankelijk. Vooraf wordt wel aan de klant toestemming gevraagd om deze foto’s te publiceren.

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Dansschoenenwinkel Latinflair aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Hoe kunt u contact opnemen bij vragen, opmerkingen of klachten?
Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, of als u van mening bent dat Latinflair niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens of haar verplichtingen met betrekking tot uw privacy niet is nagekomen. U kunt een klacht indienen bij één van de eigenaar van Latinflair via info@latinflair.nl. Er wordt dan onderzoek gedaan naar uw klacht en u wordt binnen redelijke termijn op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek.

Controle
De klanten van Latinflair hebben altijd het recht om hun eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te (laten) verwijderen. Het is ook mogelijk om eventueel de digitale gegevens op te vragen via email: info@latinflair.nl. Ben je van mening dat deze gegevens niet goed staan of dat deze moeten worden verwijderd dan is dat te allen tijde mogelijk. Ook de foto’s en video’s op de facebook pagina van Latinflair kunnen op verzoek van de klanten worden verwijderd.
Wijzigingen Privacy Statement
Dansschoenenwinkel Latinflair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
De eigenaars van Latinflair verklaart naar eer en geweten, de foto’s waarvoor toestemming verleend is, uitsluitend te gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan het karakter van de dansschoenenwinkel: de verkoop van dansschoenen en (dans)kleding.

Namens de dansschoenenwinkel Latinflair,
Anette Amatsoepandi en Henry Amatsari

Herzien op: 25 mei 2018